Invasive alien species (IAS) are a major threat to biodiversity and the way we live. Here you can find posters, animations and other resources for raising awareness about IAS. Please download them for use to inform and educate people about biological invasions. We have also included a manual to guide you in communicating about this important issue. Thank you for playing a part in increasing understanding of IAS.

Ghandek passjoni ghall-akkwarju tieghek u kburi(ja) bil-vaska tieghek. Mimlijin bil-hajja: hut ikkulurit, krustacji dekorattivi, molluski affaxxinanti u pjanti sbieh. Kont taf li xi whud minn dawn jistghu jsiru specijiet aljeni invazivi? Jekk jispiccaw fix-xmajjar, fil-lagi, fil-widien u fl-oceani taghna – dawn jistghu jaghmlu hsara serja lill-bilanc tan-natura u jkunu ta’ dannu ghall-ekonomija.

Int tista’ tghin tipprotegi n-natura prezzjuza taghna: tirrilaxxax specijiet mill-akkwarju jew mill-vaska u armi pjanti mhux mixtieqa u l-ilma tal-akkwarju b’mod responsabbli. In-natura tirringrazzjak!

Poster: Facebook | Instagram | Shop | Sticker

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/751392685/1e9f902bd7

Int ghandek passjoni kbira lejn l-annimal domestiku tieghek. Int thossok kburi(ja) li tiehu hsieb annimal daqsekk specjali. Kont taf li uhud minnhom jistghu jsiru specijiet aljeni invazivi jekk jispiccaw f’ambjent selvagg? Imbaghad jistghu jaghmlu hsara serja lill-bilanc tan-natura u jkunu ta’ dannu ghall-ekonomija.

Bhala sid responsabbli ghal annimal domestiku, inti tista’ tghin biex tipprotegi n-natura prezzjuza taghna. Tirrilaxxax l-annimal domestiku tieghek f’ambjent selvagg.

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/751392685/1e9f902bd7

All documents are available in English language.