European Commission logo
EASIN - European Alien Species Information Network

Int ghandek passjoni kbira lejn l-annimal domestiku tieghek. Int thossok kburi(ja) li tiehu hsieb annimal daqsekk specjali. Kont taf li uhud minnhom jistghu jsiru specijiet aljeni invazivi jekk jispiccaw f’ambjent selvagg? Imbaghad jistghu jaghmlu hsara serja lill-bilanc tan-natura u jkunu ta’ dannu ghall-ekonomija.

Bhala sid responsabbli ghal annimal domestiku, inti tista’ tghin biex tipprotegi n-natura prezzjuza taghna. Tirrilaxxax l-annimal domestiku tieghek f’ambjent selvagg.

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/751392685/1e9f902bd7

Share this page