European Commission logo
EASIN - European Alien Species Information Network
Beware of Aliens

Jste vášnivý akvarista? Pyšníte se zahradním jezírkem? Ve vodě se hemží spousta organismů – pestrobarevné ryby, korýši, úžasní měkkýši a nádherné rostliny. Věděli jste ale, že některé z nich mohou být problémovými invazními druhy? Pokud by se rozšířily do řek, jezer, potoků, rybníků, nádrží a moří, mohly by vážně poškodit přírodní rovnováhu i hospodářské využití vodních toků a ploch.

Můžete pomoci chránit přírodu tím, že nebudete vypouštět akvarijní nebo okrasné vodní druhy a budete zodpovědně nakládat s rostlinnými zbytky a akvarijní vodou. Příroda vám poděkuje!

Poster: Facebook | Instagram | Shop | Sticker

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/751392685/1e9f902bd7

Beware of Aliens

Jako rybář máte u vody oči otevřené a uši nastražené a jste znalec přírody. Umíte si užívat klidu a ticha přírody. Času stráveného o samotě i ve společnosti přátel. A samozřejmě i radosti z úlovku! Věděli jste ale, že rostliny, ryby ale i různí původci nemocí (paraziti, patogeny) s námi často cestují z jednoho vodního toku do druhého? Přichytí se na naše oblečení a rybářské náčiní. Některé z nich jsou nepůvodními invazními druhy, které vážně poškozují vodní prostředí, způsobují úhyny ryb a kazí zážitek z rybaření. A pokud nejsou řeky, rybníky a nádrže zdravé, nemůžeme být zdraví ani my.

Jako rybáři můžete přispět k ochraně vodního prostředí tím, že vždy zkontrolujete, vyčistíte a vysušíte své vybavení, sítě a obuv. Příroda vám poděkuje!

Poster: Facebook | Instagram | Infographic | Sticker

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/742621350/8f17758b12

Beware of Aliens

Naše lesy překypují životem. Již miliony let rostliny, hmyz, ptáci, savci a houby spolu vytvářejí zdravý a fungující ekosystém. Věděli jste ale, že když navštívíme les, mohou s námi tajně cestovat nepůvodní invazní druhy? Tyto nepůvodní druhy cestují nepovšimnuty ve formě semen, oddenků, vajíček, larev a mnoha dalších podobách na našich botách, pneumatikách a turistickém vybavení. Jakmile se do lesa dostanou a uchytí se, mohou se přemnožit a vytlačit nebo omezit stávající druhy. Nakonec tak můžeme přijít o příjemné a zdravé prostředí lesa a spolu ním i o přínosy, které nám všem poskytuje.

K ochraně lesů můžete přispět tím, že dáte pozor na možné znečištění své výstroje. Les vám poděkuje!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743467438/9a262e00e4

Beware of Aliens

Věděli jste, že pravidelně vozíte stopaře? Cestují skrytě z jednoho místa na druhé, ulpívají na botách, pneumatikách, na strojích a pracovním nářadí. Mohou to být drobní živočichové nebo semena, oddenky či úlomky rostlin a jejich cesta může skončit v lese. Možná si pomyslíte, že o nic zásadního nejde. Někteří z těchto cestovatelů jsou ale nepůvodní invazní druhy, které se mohou přemnožit a ohrožovat život organismů, které jsou v lese původní. Zdravý ekosystém tak zmizí a spolu s ním i přínosy pro nás všechny. Invazní druhy tak často způsobí škody na majetku i přírodě.

K ochraně lesů můžete přispět tím, že dáte pozor na možné znečištění své výstroje. Les vám poděkuje!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/742625272/d2612b8d26

Beware of Aliens

Milujete svou barvami hýřící zahradu a rádi v ní trávíte čas. Věděli jste, že semena, úlomky nebo oddenky nepůvodních rostlin, které na zahradě pěstujete, se mohou nepozorovaně dostat do lesa, pokud se nalepí se na vaše boty? A často se za plot do přírody vyhazuje také rostlinný odpad. Možná si pomyslíte, že o nic závažného nejde. Ukazuje se ale, že některé z těchto rostlin mohou být velmi problematické. Jedná se o invazní druhy: ve volné přírodě se mohou přemnožit a nepříznivě ovlivňovat život původních rostlin a volně žijících živočichů. Ve výsledku tak můžeme přijít o příjemné a zdravé prostředí přírody a spolu ním i o přínosy, které nám všem poskytuje.

Uvážlivým výběrem, co budete pěstovat, a zodpovědným nakládáním s rostlinným odpadem můžete přispět k ochraně přírody.

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743464475/4c58af41de

Beware of Aliens

Svého domácího mazlíčka milujete nade vše. Jste hrdí na to, že se můžete starat o takové úžasné zvíře. Věděli jste ale, že pokud by se váš mazlíček usadil ve volné přírodě, může se stát invazním druhem? Některé druhy zvířat mohou přežít i mimo chov, a dokonce se i v přírodě úspěšně rozmnožovat. A to pak ve výsledku může vážně narušit přírodní rovnováhu a působit i hospodářské škody.

Jako zodpovědný majitel domácího zvířete můžete přispět k ochraně naší vzácné přírody tím, že své zvíře nevypustíte do volné přírody.

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/751392685/1e9f902bd7

Beware of Aliens

Víte, co se stane, když se převáží půda nebo zemina? Každý malý organismus, který se v půdě vyskytuje – od semen a kořenů až po drobné živočichy – cestuje jak autostopem. Člověk by řekl, že se nic moc neděje. Některé rostliny, živočichové nebo mikroorganismy jsou však nepůvodními invazními druhy, které se na novém místě mohou přemnožit a způsobovat pak škody. Ty se mohou projevit na infrastruktuře (stavby a jejich okolí, silnice), v zemědělství, lesnictví a přírodě.

Zkontrolovali jste zeminu, kterou se chystáte přemístit? Nepochází z míst, kde rostou nebo žijí invazní organismy? Nejsou v ní semena nebo jiné zárodky invazních organismů? Očistili jste si nástroje, oblečení a mechanizaci? Kromě přírody vám poděkují i sousedé.

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743470577/a8f4922370

Share this page