Invasive alien species (IAS) are a major threat to biodiversity and the way we live. Here you can find posters, animations and other resources for raising awareness about IAS. Please download them for use to inform and educate people about biological invasions. We have also included a manual to guide you in communicating about this important issue. Thank you for playing a part in increasing understanding of IAS.

Akvárium je vaším koníckem, jezírko je vaší pýchou. Jsou plné života – pestrobarevných ryb, dekorativních korýšu, fascinujících mekkýšu a nádherných rostlin. Vedeli jste, že nekteré z nich se mohou stát invazními cizími druhy? Pokud by se dostaly do našich rek, jezer, potoku a oceánu, mohly by vážne poškodit prírodní rovnováhu a poškodit hospodárství.

Mužete pomoci chránit naši vzácnou prírodu tím, že nebudete vypouštet akvarijní nebo rybnicní druhy a budete zodpovedne likvidovat nežádoucí rostliny a akvarijní vodu. Príroda vám podekuje!

Poster: Facebook | Instagram | Shop | Sticker

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/751392685/1e9f902bd7

Jako rybár máte u vody oci otevrené a uši nastražené. Umíte si užívat klidu a ticha prírody. Casu stráveného o samote i ve spolecnosti prátel. A samozrejme i cisté radosti z úlovku! Vedeli jste, že rostliny, ryby i nemoci s námi casto cestují z jednoho vodního toku do druhého? Prilepí se na naše oblecení a rybárské náciní. Nekteré z nich jsou invazní cizí druhy, které vážne poškozují a blokují vodní toky, zabíjejí ryby a kazí radost z rybarení. A pokud nejsou zdravé vodní toky, nejsme zdraví ani my.

Jako rybári mužete prispet k ochrane naší vzácné prírody vodních toku tím, že vždy zkontrolujete, vycistíte a vysušíte své vybavení, síte a boty. Príroda vám podekuje!

Poster: Facebook | Instagram | Infographic | Sticker

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/742621350/8f17758b12

Tento les kypí životem. Již miliony let rostliny, hmyz, ptáci, savci a houby vytvárejí zdravý ekosystém. Vedeli jste však, že invazní cizí druhy s námi mohou tajne cestovat, když navštívíme les, a jejich semena, koreny a larvy ulpívají na našich botách, pneumatikách a našem vybavení? Jakmile se do lesa dostanou, premnoží se a vytlací stávající druhy nebo naruší jejich život. Príjdeme tak o zdravý ekosystém lesa a spolu ním i o prínosy, které nám všem poskytuje.

K ochrane našich drahocenných lesu mužete prispet tím, že si pred návštevou a po ní vycistíte boty, pneumatiky a výstroj. Les vám podekuje!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743467438/9a262e00e4

Vedeli jste, že pravidelne vozíme stopare? Cestují skryte z jednoho místa na druhé, ulpívají na našich botách a pneumatikách, na našich strojích a pracovním náradí. Jsou to drobní živocichové nebo to mohou být semena a koreny rostlin a mohou skoncit v lese. Možná si pomyslíte, že o nic moc nejde. Nekteré z nich jsou však invazní cizí druhy: mohou se premnožit a narušovat život stávajících volne žijících organismu. Zdravý ekosystém tak zmizí a spolu s ním i výhody pro nás všechny. Budovy a silnice se poškodí a stromy onemocní. Prírodu i spolecnost to prijde velmi draho.

K ochrane našich vzácných lesu mužete prispet tím, že si pred vstupem do lesa ocistíte boty, pneumatiky a výstroj. Les vám podekuje!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/742625272/d2612b8d26

Milujete svou barvami hýrící zahradu a rádi v ní trávíte cas. Vedeli jste, že cásti tropických rostlin, které na zahrade pestujete, se mohou tajne dostat do lesa, když se nalepí se na naše boty, pneumatiky a vybavení? A casto ... se do prírody vyhazuje také rostlinný odpad. Možná si pomyslíte, že o nic moc nejde. Ukazuje se ale, že nekteré z techto rostlin mohou být invazními cizími druhy: premnoží se a narušují život stávajících divoce rostoucích rostlin a volne žijících živocichu. Príjdeme tak o zdravý ekosystém lesa a spolu ním i o prínosy, které nám všem poskytuje.

Moudrým výberem zahradních rostlin a zodpovednou likvidací rostlinného odpadu mužete prispet k ochrane našich drahocenných lesu. Les vám podekuje!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743464475/4c58af41de

Svého domácího mazlícka milujete nade vše. Jste pyšní na to, že se mužete starat o takové úžasné zvíre. Vedeli jste, že pokud by se váš mazlícek dostal do volné prírody, muže se stát invazním cizím druhem? A pak muže vážne narušit prírodní rovnováhu a poškodit hospodárství.

Jako zodpovedný majitel domácího zvírete mužete prispet k ochrane naší vzácné prírody. Nevypouštejte své zvíre do volné prírody.

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/751392685/1e9f902bd7

Víte, co se stane, když se preváží puda? Každý malý organismus, který žije v pude – od semen a korenu až po drobné živocichy – cestuje jak autostopem a stává se soucástí nového prostredí. Clovek by rekl, že se nic moc nedeje. Ale nekteré rostliny, živocichové a mikrobi jsou invazními cizími druhy. V novém prostredí se premnoží nebo ho zamorí. Zdravý ekosystém zaniká. Postiženy jsou budovy, silnice, reky, volne žijící zvírata i úroda. To znamená obrovskou zátež pro prírodu a spolecnost.

Zkontrolovali jste pudu, kterou se chystáte premístit? Ocistili jste mezi prací boty, stroje a nákladní automobily od hlíny? Životní prostredí, vaši sousedé a danoví poplatníci vám podekují!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743470577/a8f4922370