European Commission logo
EASIN - European Alien Species Information Network

Naše lesy překypují životem. Již miliony let rostliny, hmyz, ptáci, savci a houby spolu vytvářejí zdravý a fungující ekosystém. Věděli jste ale, že když navštívíme les, mohou s námi tajně cestovat nepůvodní invazní druhy? Tyto nepůvodní druhy cestují nepovšimnuty ve formě semen, oddenků, vajíček, larev a mnoha dalších podobách na našich botách, pneumatikách a turistickém vybavení. Jakmile se do lesa dostanou a uchytí se, mohou se přemnožit a vytlačit nebo omezit stávající druhy. Nakonec tak můžeme přijít o příjemné a zdravé prostředí lesa a spolu ním i o přínosy, které nám všem poskytuje.

K ochraně lesů můžete přispět tím, že dáte pozor na možné znečištění své výstroje. Les vám poděkuje!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743467438/9a262e00e4

Věděli jste, že pravidelně vozíte stopaře? Cestují skrytě z jednoho místa na druhé, ulpívají na botách, pneumatikách, na strojích a pracovním nářadí. Mohou to být drobní živočichové nebo semena, oddenky či úlomky rostlin a jejich cesta může skončit v lese. Možná si pomyslíte, že o nic zásadního nejde. Někteří z těchto cestovatelů jsou ale nepůvodní invazní druhy, které se mohou přemnožit a ohrožovat život organismů, které jsou v lese původní. Zdravý ekosystém tak zmizí a spolu s ním i přínosy pro nás všechny. Invazní druhy tak často způsobí škody na majetku i přírodě.

K ochraně lesů můžete přispět tím, že dáte pozor na možné znečištění své výstroje. Les vám poděkuje!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/742625272/d2612b8d26

Milujete svou barvami hýřící zahradu a rádi v ní trávíte čas. Věděli jste, že semena, úlomky nebo oddenky nepůvodních rostlin, které na zahradě pěstujete, se mohou nepozorovaně dostat do lesa, pokud se nalepí se na vaše boty? A často se za plot do přírody vyhazuje také rostlinný odpad. Možná si pomyslíte, že o nic závažného nejde. Ukazuje se ale, že některé z těchto rostlin mohou být velmi problematické. Jedná se o invazní druhy: ve volné přírodě se mohou přemnožit a nepříznivě ovlivňovat život původních rostlin a volně žijících živočichů. Ve výsledku tak můžeme přijít o příjemné a zdravé prostředí přírody a spolu ním i o přínosy, které nám všem poskytuje.

Uvážlivým výběrem, co budete pěstovat, a zodpovědným nakládáním s rostlinným odpadem můžete přispět k ochraně přírody.

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743464475/4c58af41de

Share this page