European Commission logo
EASIN - European Alien Species Information Network

Víte, co se stane, když se převáží půda nebo zemina? Každý malý organismus, který se v půdě vyskytuje – od semen a kořenů až po drobné živočichy – cestuje jak autostopem. Člověk by řekl, že se nic moc neděje. Některé rostliny, živočichové nebo mikroorganismy jsou však nepůvodními invazními druhy, které se na novém místě mohou přemnožit a způsobovat pak škody. Ty se mohou projevit na infrastruktuře (stavby a jejich okolí, silnice), v zemědělství, lesnictví a přírodě.

Zkontrolovali jste zeminu, kterou se chystáte přemístit? Nepochází z míst, kde rostou nebo žijí invazní organismy? Nejsou v ní semena nebo jiné zárodky invazních organismů? Očistili jste si nástroje, oblečení a mechanizaci? Kromě přírody vám poděkují i sousedé.

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743470577/a8f4922370

Share this page