Invasive alien species (IAS) are a major threat to biodiversity and the way we live. Here you can find posters, animations and other resources for raising awareness about IAS. Please download them for use to inform and educate people about biological invasions. We have also included a manual to guide you in communicating about this important issue. Thank you for playing a part in increasing understanding of IAS.

Mar iascaire, bíonn tú airdeallach ar chúrsaí uisce. Baineann tú taitneamh as síocháin agus suaimhneas an dúlra, taitneamh leat féin nó i gcuideachta cairde. Agus ar ndóigh: áthas an domhain nuair a fhaigheann tú iasc! An raibh a fhios agat gur minic a bhíonn plandaí, éisc agus galair ar iompar linn ó uiscebhealach amháin go ceann eile? Bíonn siad greamaithe ar ár gcuid éadaí agus ar ár trealamh iascaireachta. Is speicis choimhthíocha ionracha cuid dóibh a dhéanfaidh damáiste tromchúiseach do na huiscebhealaí, a phlúchfaidh iad, a mharóidh éisc agus a bhainfidh pléisiúr na hiascaireachta. Agus mura sláintiúil iad na huiscebhealaí, ní sláintiúil muidne ach oiread.

Is féidir leatsa, mar iascaire, cuidiú lenar mbeatha luachmhar faoin uisce a chosaint: seiceáil, glan agus triomaigh do threalamh, do líonta agus do bhuataisí. Gabhann an nádúr buíochas leat!

Poster: Facebook | Instagram | Infographic | Sticker

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/742621350/8f17758b12

All documents are available in English language.