European Commission logo
EASIN - European Alien Species Information Network

Mar iascaire, bíonn tú airdeallach ar chúrsaí uisce. Baineann tú taitneamh as síocháin agus suaimhneas an dúlra, taitneamh leat féin nó i gcuideachta cairde. Agus ar ndóigh: áthas an domhain nuair a fhaigheann tú iasc! An raibh a fhios agat gur minic a bhíonn plandaí, éisc agus galair ar iompar linn ó uiscebhealach amháin go ceann eile? Bíonn siad greamaithe ar ár gcuid éadaí agus ar ár trealamh iascaireachta. Is speicis choimhthíocha ionracha cuid dóibh a dhéanfaidh damáiste tromchúiseach do na huiscebhealaí, a phlúchfaidh iad, a mharóidh éisc agus a bhainfidh pléisiúr na hiascaireachta. Agus mura sláintiúil iad na huiscebhealaí, ní sláintiúil muidne ach oiread.

Is féidir leatsa, mar iascaire, cuidiú lenar mbeatha luachmhar faoin uisce a chosaint: seiceáil, glan agus triomaigh do threalamh, do líonta agus do bhuataisí. Gabhann an nádúr buíochas leat!

Poster: Facebook | Instagram | Infographic | Sticker

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/742621350/8f17758b12

Share this page