European Commission logo
EASIN - European Alien Species Information Network

Ghandek passjoni ghall-akkwarju tieghek u kburi(ja) bil-vaska tieghek. Mimlijin bil-hajja: hut ikkulurit, krustacji dekorattivi, molluski affaxxinanti u pjanti sbieh. Kont taf li xi whud minn dawn jistghu jsiru specijiet aljeni invazivi? Jekk jispiccaw fix-xmajjar, fil-lagi, fil-widien u fl-oceani taghna – dawn jistghu jaghmlu hsara serja lill-bilanc tan-natura u jkunu ta’ dannu ghall-ekonomija.

Int tista’ tghin tipprotegi n-natura prezzjuza taghna: tirrilaxxax specijiet mill-akkwarju jew mill-vaska u armi pjanti mhux mixtieqa u l-ilma tal-akkwarju b’mod responsabbli. In-natura tirringrazzjak!

Poster: Facebook | Instagram | Shop | Sticker

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/751392685/1e9f902bd7

Share this page