European Commission logo
EASIN - European Alien Species Information Network

Vaš je akvarij vaša strast i ponosni ste na svoje vrtno jezerce. U njima sve vrvi životom: raznobojnim ribama, ukrasnim rakovima, fascinantnim školjkašima i prekrasnim biljkama. Jeste li znali da neke od tih biljaka i životinja mogu postati invazivne strane vrste? Ako završe u našim rijekama, jezerima, potocima i morima, mogle bi ozbiljno ugroziti prirodnu ravnotežu i naštetiti gospodarstvu.

Možete pomoci ocuvati dragocjenu prirodu: nemojte puštati vrste iz akvarija i vrtnih jezeraca u prirodu i odgovorno odlažite neželjene biljke i vodu iz akvarija.
Priroda vam zahvaljuje!

Poster: Facebook | Instagram | Shop | Sticker

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/751392685/1e9f902bd7

Share this page