European Commission logo
EASIN - European Alien Species Information Network

Gozd je poln življenja. Že milijone let rastline, žuželke, ptice, sesalci in glive gradijo zdrav ekosistem. Ste vedeli, da se nam lahko invazivne tujerodne vrste na skrivaj pridružijo na poti, ko obišcemo gozd – njihova semena, korenine in licinke se lepijo na naše cevlje, pnevmatike in opremo. Ko enkrat pridejo v gozd, prerašcajo in izpodrinejo ali motijo obstojece vrste. Zdrav gozdni ekosistem tako izgine, s tem pa tudi koristi za vse nas.

Naše dragocene gozdove lahko pomagate zašcititi tako, da pred obiskom in po njem ocistite svoje cevlje, pnevmatike in opremo. Gozd vam bo hvaležen!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743467438/9a262e00e4

Ali ste vedeli, da redno pobiramo slepe potnike? Nevidno potujejo z enega kraja na drugega, tako da se prilepijo na naše cevlje, pnevmatike, stroje in delovno opremo. Gre za drobne živali ali semena in korenine rastlin, ki lahko pristanejo v gozdu. Morda si mislite, da to ni nic posebnega. Toda nekatere od teh rastlin so invazivne tujerodne vrste, ki prerašcajo ali motijo obstojece vrste. Zdrav ekosistem izgine, s tem pa tudi koristi za vse nas. Na stavbah in cestah nastanejo poškodbe in drevesa zbolijo. Narava in družba s tem veliko izgubita.

Naše dragocene gozdove lahko pomagate zašcititi tako, da pred vstopom v gozd ocistite cevlje, pnevmatike in opremo. Gozd vam bo hvaležen!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/742625272/d2612b8d26

Radi imate svoj barviti vrt in uživate v njem. Ste vedeli, da tujerodne rastline z vrtov na skrivaj potujejo v gozd, tako da se prilepijo na naše cevlje, pnevmatike in opremo? Poleg tega pogosto v naravo odlagamo rastlinske odpadke. Morda si mislite, da to ni nic posebnega. Toda nekatere od teh rastlin se izkažejo za invazivne tujerodne vrste, ki prerašcajo ali motijo obstojece vrste. Zdrav gozdni ekosistem tako izgine, s tem pa tudi koristi za vse nas.

Naše dragocene gozdove lahko pomagate zašcititi s preudarno izbiro vrtnih rastlin in odgovornim odlaganjem rastlinskih odpadkov. Gozd vam bo hvaležen!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743464475/4c58af41de

Share this page