European Commission logo
EASIN - European Alien Species Information Network
Forests

Gardeners

Milujete svou barvami hýřící zahradu a rádi v ní trávíte čas. Věděli jste, že semena, úlomky nebo oddenky nepůvodních rostlin, které na zahradě pěstujete, se mohou nepozorovaně dostat do lesa, pokud se nalepí se na vaše boty? A často se za plot do přírody vyhazuje také rostlinný odpad. Možná si pomyslíte, že o nic závažného nejde. Ukazuje se ale, že některé z těchto rostlin mohou být velmi problematické. Jedná se o invazní druhy: ve volné přírodě se mohou přemnožit a nepříznivě ovlivňovat život původních rostlin a volně žijících živočichů. Ve výsledku tak můžeme přijít o příjemné a zdravé prostředí přírody a spolu ním i o přínosy, které nám všem poskytuje.

Uvážlivým výběrem, co budete pěstovat, a zodpovědným nakládáním s rostlinným odpadem můžete přispět k ochraně přírody.

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743464475/4c58af41de

Share this page