European Commission logo
EASIN - European Alien Species Information Network
Forests

Visitors

Gozd je poln življenja. Že milijone let rastline, žuželke, ptice, sesalci in glive gradijo zdrav ekosistem. Ste vedeli, da se nam lahko invazivne tujerodne vrste na skrivaj pridružijo na poti, ko obišcemo gozd – njihova semena, korenine in licinke se lepijo na naše cevlje, pnevmatike in opremo. Ko enkrat pridejo v gozd, prerašcajo in izpodrinejo ali motijo obstojece vrste. Zdrav gozdni ekosistem tako izgine, s tem pa tudi koristi za vse nas.

Naše dragocene gozdove lahko pomagate zašcititi tako, da pred obiskom in po njem ocistite svoje cevlje, pnevmatike in opremo. Gozd vam bo hvaležen!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743467438/9a262e00e4

Share this page