European Commission logo
EASIN - European Alien Species Information Network

Wist je dat we regelmatig verstekelingen meenemen? Ze reizen ongemerkt met ons mee van de ene plek naar de andere, via onze schoenen, banden, machines en werkuitrusting. Zo komen deze kleine diertjes, zaden en plantenwortels uiteindelijk in het bos terecht. Dat lijkt misschien niet erg, maar sommige zijn invasieve soorten, die de inheemse fauna en flora verdringen of verstoren. Hierdoor raakt het ecosysteem ontwricht en verdwijnen de gunstige effcten voor ons allemaal. Infrastructuur en wegen raken beschadigd en bomen worden ziek. Dat komt met een hoge tol voor mens én natuur.

Jij kunt ons helpen om onze kostbare bossen te beschermen: maak je schoenen, banden en spullen schoon voor je het bos betreedt én als je het verlaat. Het bos dankt je!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/742625272/d2612b8d26

Je geniet met volle teugen van je weelderige, kleurrijke tuin. Wist je echter dat zaden van exotische planten uit je tuin soms stiekem met ons meereizen naar het bos, via onze schoenen, banden en spullen? Bovendien wordt er vaak tuinafval gedumpt in de natuur. Dat lijkt misschien niet erg, maar sommige van die planten zijn invasieve soorten, die de inheemse fauna en flora verdringen of verstoren. Hierdoor raakt het ecosysteem ontwricht en gaan de gunstige effecten van het bos verloren.

Jij kunt ons helpen om onze kostbare bossen te beschermen: selecteer je planten zorgvuldig en verwijder tuinafval zoals het hoort. Het bos dankt je!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743464475/4c58af41de

Het bos zit vol leven. Planten, insecten, vogels, zoogdieren en zwammen bouwen er al miljoenen jaren een gezond ecosysteem uit. Wist je echter dat invasieve soorten soms stiekem met ons meereizen wanneer we naar het bos gaan? Hun zaadjes, wortels en larven blijven kleven aan onze schoenen, banden en spullen. Vervolgens overwoekeren ze het bos en verdringen of verstoren ze de inheemse soorten. Hierdoor raakt het ecosysteem ontwricht en gaan de gunstige effecten van het bos verloren.

Jij kunt ons helpen om onze kostbare bossen te beschermen: maak je schoenen, banden en spullen schoon voor en na elk bezoek. Het bos dankt je!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/743467438/9a262e00e4

Share this page