Forests

Forest workers

Věděli jste, že pravidelně vozíte stopaře? Cestují skrytě z jednoho místa na druhé, ulpívají na botách, pneumatikách, na strojích a pracovním nářadí. Mohou to být drobní živočichové nebo semena, oddenky či úlomky rostlin a jejich cesta může skončit v lese. Možná si pomyslíte, že o nic zásadního nejde. Někteří z těchto cestovatelů jsou ale nepůvodní invazní druhy, které se mohou přemnožit a ohrožovat život organismů, které jsou v lese původní. Zdravý ekosystém tak zmizí a spolu s ním i přínosy pro nás všechny. Invazní druhy tak často způsobí škody na majetku i přírodě.

K ochraně lesů můžete přispět tím, že dáte pozor na možné znečištění své výstroje. Les vám poděkuje!

Poster: Facebook | Instagram

Print: A3 A2 A1 | A4

Video: https://vimeo.com/742625272/d2612b8d26